Lagere gasrekening door slim benutten warmte

3 april 2017

|

Rose

Optimaliseren van het stalklimaat helpt de technische resultaten verbeteren. Als je dat combineert met het niet verloren laten gaan van warmte, levert het dubbel geld op.

‘De comforttemperatuur voor vleesvarkens is 16 graden C. In de meeste stallen is het echter het grootste deel van het jaar veel warmer. Dat kost voeropname en groei. Dit is slechts een voorbeeld van situaties met een niet-optimaal stalklimaat.’ Aan het woord is Eric van Houtum, directeur van R&R Systems in Gemert (N.Br.). In de agrarische sector ondersteunt R&R Systems veehouders met systemen die bijdragen aan een beter stalklimaat en die de benutting van energie verbeteren. Zo levert het bedrijf voor de vleesvarkensstallen uit het voorbeeld zogenoemde comfortvloeren. Deze vloeren koelen de afdeling en zorgen voor afvoer van restwarmte. ‘Door het inzetten van een warmtepomp is de restwarmte elders in het bedrijf te benutten. Dat is vooral interessant voor gesloten bedrijven. Bij de jonge dieren is het grootste deel van het jaar verwarming nodig.’

Van Houtum vindt dat veehouders nog te vaak beknibbelen op een goede klimaatbeheersing in stallen voor kalveren, kippen en varkens. ‘Met slimme energiesystemen kun je een beter stalklimaat combineren met een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Bij de huidige gasprijzen gaat het dan al snel om interessante terugverdientijden.’

R&R systems mikt op het slim benutten van warmte uit mest, stallucht en vloeren. Dit gebeurt met behulp van warmtewisselaars in combinatie met warmtepompen. Het bedrijf gebruikt warmtepompen van het Zweedse merk NIBE vanwege de grote betrouwbaarheid en het hoge rendement.

‘Met name in de varkenshouderij is investeren in duurzame warmte- en energiesystemen financieel snel aantrekkelijk. Je bespaart fors op het gasverbruik. Daar staat tegenover dat een warmtepomp wel leidt tot een groter elektriciteitsverbruik. ‘Dat het per saldo financieel flink voordeel oplevert, komt onder meer doordat een varkenshouder voor wat elektriciteit tot de grootverbruikers behoort, en daardoor een laag tarief per kWh betaalt. Wat gas betreft zijn ze geen grootverbruiker en betalen daardoor een hoge prijs per kuub gas, vaak al gauw 45 tot 50 cent. Ook de energiebelasting op gas en propaan gaat de komende jaren flink stijgen waardoor verwarmen van stallen aanzienlijk duurder gaat worden. Een investering in een warmtepompinstallatie of warmtewisselaars verdient zich hierdoor nog sneller terug.’

Kalverhouders

In de kalversector vraagt het opwarmen van het tapwater voor het aanmaken van kalvermelk veel energie. ‘Ook hier geldt dat je met het inzetten van een warmtepomp fors kunt besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen.’
Voor vleespluimveestallen levert R&R Systems het zogenoemde Kombideksysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om de vloer energiezuinig te verwarmen of te koelen, afhankelijk van de warmtebehoefte van de dieren in de stal. Bij dit systeem is het mogelijk om de warmte of koude tijdelijk op te slaan in de bodem.

Ledenvoordeel

LTO Ledenvoordeel en R&R Systems zijn sinds kort partners. ‘Als LTO Ledenvoordeel zijn we voortdurend op zoek naar producten en diensten die aansluiten op de behoeften van LTO-leden’, vertelt Johan Schuitemaker, projectleider bij LTO Ledenvoordeel. ‘De innovatieve producten van R&R Systems om warmte opnieuw te gebruiken, passen daar prima bij.’

Voor LTO-leden betekent de samenwerking met R&R Systems dat ze bij investering in energiesystemen van dit bedrijf niet alleen een scherpe prijs betalen, maar ook twee jaar lang gratis onderhoud en een volledige garantie krijgen. ‘Dat extra voordeel vertegenwoordigt al gauw een waarde van 5 tot 10 procent van de investering.’

Energie nieuws

16 april 2024

Bij Audax Renewables staan de klanten altijd voorop

‘De klanten staan bij ons altijd voorop en we proberen hen zo goed mogelijk te helpen’, zegt Dolfing van Audax Renewables. ‘Wij spelen graag zo flexibel mogelijk in op hun behoeftes.’

9 april 2024

Pas op voor louche energieverkopers

We horen van veel van onze leden dat ze per mail, telefonisch of zelfs aan de voordeur benaderd worden door verschillende energieleveranciers om over te stappen.

5 april 2024

Zonnepanelen voorzien ook in onze toekomstige stroombehoefte

De familie Koskamp is voor de stroomvoorziening op hun melkveebedrijf in Breedenbroek overgestapt op zonnepanelen. Die hebben ze met korting via LTO Ledenvoordeel naar volle tevredenheid laten installeren door Tenten Solar uit Lichtenvoorde.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.