Micro windturbine: verleden, heden of toekomst?

13 januari 2015

|

Rose

De kleine windturbine (< 25 m. / 50 kw) gold ooit als een grote belofte voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Want waaide het niet altijd in Nederland? De vergunningsprocedure zou relatief eenvoudig zijn, de investeringskosten waren slechts een fractie van grootschalig wind en het gaf een agrarisch bedrijf een direct zichtbare duurzame uitstraling.

Menigeen werd lekker gemaakt met hoge opbrengsten en snelle terugverdientijden. Uit het aantal vragen dat bij LTO Energie binnenkomt, blijkt dat deze vorm van windenergie de aandacht heeft van agrariërs. Hoe zit het nu met deze vorm van windenergie?

Huidige stand van zaken

De praktijk is weerbarstig gebleken. Het aantal geplaatste kleinschalige windturbines wordt geschat op enkele honderden. De bijdrage aan de totale windenergie in Nederland is gering. Slechts een aantal leveranciers biedt een kleine windturbine aan. Zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven is de focus volledig gericht op grootschalig wind. Met name vanwege het principe: hoe groter de wieken, hoe groter de opbrengst.
Resultaat hiervan is dat de markt in kleine windturbines nog steeds erg klein is. De ontwikkel- en productiekosten zijn hoog waardoor de investeringskosten nog steeds niet in verhouding staan met de opbrengsten. Fabrikanten beloven weliswaar snelle terugverdientijden met hoge rendementen, maar die blijken in de praktijk gebaseerd te zijn op onrealistische windsnelheden. Bijvoorbeeld omdat de windturbine in een gebied staat wat laag ligt of omdat er een bos in de buurt staat die de windsnelheid verlaagd. Tijdens een onafhankelijk onderzoek in Schoondijke werd pijnlijk duidelijk dat maar een fractie van de geteste turbines in de buurt kwam van de door fabrikant opgegeven opbrengstspecificaties. Er is geen onafhankelijke informatie over kleine windturbines. Alle data komt van de leveranciers.
Ook is de technische ontwikkeling achtergebleven bij de verwachtingen. Met als gevolg: niet uitontwikkelde prototypes die geluidsoverlast veroorzaken, niet stormvast zijn en regelmatig uitvallen vanwege technische storingen.

Toekomst?

Toch is de toekomst van micro windturbines misschien niet zo zwart als het lijkt. Niet alleen neemt de weerstand van grootschalig wind op land en zee toe, maar ook blijkt uit cijfers uit het buitenland dat de micro windturbine – weliswaar i.c.m. overheidssubsidies – aan een opmars bezig is. Ook kan het een interessante aanvulling zijn op een zon-pv installatie. Zeker als op termijn het salderen ter discussie komt te staan. Overdag schijnt de zon en ’s nachts waait de wind. Dezelfde wisselwerking is er tussen de zomer- en winterperiode.
Om hier te komen moet er nog veel gebeuren. Naast de inspanningen van de leveranciers op het gebied van technologieontwikkeling zijn er nog veel inspanningen nodig op het gebied van marktontwikkeling. Hierdoor kan volumeproductie op gang komen en de gewenste effectiviteit verhoging en prijsverlaging bereikt worden. Ook zal er meer duidelijkheid moeten komen omtrent wet- en regelgeving en vergunningsbeleid. Tot die tijd is de aanschaf van een kleine windmolen er vooral één uit milieuoverwegingen en niet vanuit economische motieven.

Energie nieuws

16 april 2024

Bij Audax Renewables staan de klanten altijd voorop

‘De klanten staan bij ons altijd voorop en we proberen hen zo goed mogelijk te helpen’, zegt Dolfing van Audax Renewables. ‘Wij spelen graag zo flexibel mogelijk in op hun behoeftes.’

9 april 2024

Pas op voor louche energieverkopers

We horen van veel van onze leden dat ze per mail, telefonisch of zelfs aan de voordeur benaderd worden door verschillende energieleveranciers om over te stappen.

5 april 2024

Zonnepanelen voorzien ook in onze toekomstige stroombehoefte

De familie Koskamp is voor de stroomvoorziening op hun melkveebedrijf in Breedenbroek overgestapt op zonnepanelen. Die hebben ze met korting via LTO Ledenvoordeel naar volle tevredenheid laten installeren door Tenten Solar uit Lichtenvoorde.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.