Labanalyses van Normec Foodcare

Normec Foodcare geeft inzicht, biedt oplossingen en levert diensten op het gebied van monsterneming, laboratoriumanalyses en advies voor de agrarische sector. Voor optimale opbrengsten is een gezonde bodem in combinatie met de juiste bemesting essentieel. Ook de kwaliteit van de geteelde producten is van groot belang. Om te voldoen aan de eisen die de overheid of de afnemer stelt zijn vaak onderzoeken van grond, water en voer nodig. Zo weet u hoe u binnen de geldende regels de bodem gezond houdt en een gezond en veilig product oplevert. Via LTO Ledenvoordeel krijgt u korting op grond- of wateronderzoeken en feedanalyses.

Kunnen wij u helpen?

Joah en Daniek helpen u graag met een onafhankelijk en vrijblijvend advies. Bel ons op werkdagen van 8.30-17.00 uur of stuur een e-mail naar info@ltoledenvoordeel.nl.

Partner in testing, inspection & compliance

Normec Foodcare helpt bedrijven in de agro-sector om inzicht te krijgen in de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen. Alleen zo kan een kwalitatief hoogstaand product worden geleverd aan de afnemers in de keten, tot aan de consument.

Mario Willems, Commercieel Manager Agro over de samenwerking:
‘Dankzij de samenwerking met LTO Ledenvoordeel kunnen wij onze diensten nog beter onder de aandacht brengen onder een brede groep veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere agrarische bedrijven die te maken hebben met grond-, water en feedanalyses. Door onze jarenlange ervaring en kennis, gecombineerd met een aantrekkelijk aanbod bij LTO Ledenvoordeel ontzorgen en ondersteunen we de agrarische sector die kan richten op de essentiële bijdrage die ze leveren in het produceren van gezond en lekker voedsel.’

Grondonderzoek

Grondonderzoek en grondmonsters voor jouw percelen laten uitvoeren? Normec Foodcare onderzoekt de grondmonsters op de bemestingstoestand en de aanwezigheid van schadelijke aaltjes.

Op basis van de analyseresultaten geven zij dan een bemestingsadvies uit, zodat u ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium.

Een goede bemonstering is de start van het bemestingsonderzoek of grondonderzoek. Het is daarom van essentieel belang dat deze correct wordt uitgevoerd. De bemonstering kunt u zowel laten uitvoeren door een monsternemer of zelf afnemen.

Geaccrediteerd laboratorium

Normec Robalab is het laboratorium binnen Normec Foodcare die grondonderzoek uitvoert. Normec Robalab werkt conform een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor algemene eisen voor de competentie van laboratoria.

Feedanalyse

Door de combinatie van chemische en microbiologische analyses biedt Normec Foodcare een breed scala aan analyses op het gebied van diervoeders.

Enkelvoudige voeders zoals mais, tarwe, soja maar ook natte (bij)producten worden vaak onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van toxines (DON, ZEA). Daarnaast kunnen deze producten geanalyseerd worden op inhoudstoffen, voederwaarde en microbiologie.

Samengestelde voeders zoals mengvoeders of mengsels gemaakt door u als agrarische ondernemer zelf, kunnen zoals de enkelvoudige voeders onderzocht worden. Een nieuwe ontwikkeling bij diervoeders is de fermentatie van deze voeders zodat voedingsstoffen beter ontsloten worden voor de dieren en waarbij er sprake is van een gezondheidsverbeterend effect. Om het fermentatieproces goed te monitoren of bij te sturen, verzorgt Normec Foodcare de benodigde analyses hiervoor. Dit zijn met name de analyses op melkzuur, azijnzuur, alcoholen en bacteriologisch onderzoek.

Normec Foodcare maakt een afspraak met u en komt langs om de monsters te nemen.
Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende analysepakketten.

Feedanalyse_Normec_800
Ingekuild gras

Onderzoek van ingekuild gras en mais is bijvoorbeeld belangrijk voor de rantsoenberekeningen en de gezondheid van uw vee. Hiermee komt u erachter of aanvullende voeding wenselijk is en waar dat uit bestaat. Wanneer u deelneemt aan de Kringloopwijzer en de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) is zo’n onderzoek noodzakelijk.

Wateronderzoek

De kwaliteit van water krijgt steeds meer aandacht in de productieprocessen binnen de agrosector. Water is belangrijk voor de planten en dieren en speelt een rol bij het goed functioneren van diverse installaties. Voor de agrosector voert Normec Foodcare diverse soorten wateronderzoek uit.

Goed drinkwater is zeer belangrijk voor de gezondheid van het vee. Terwijl het diervoer op allerlei componenten wordt gecontroleerd, wordt dit bij het drinkwater vaak ‘vergeten’. Omdat uw koe bijvoorbeeld 100 tot 170 liter water per dag opneemt, kan een kleine verontreiniging al gevolgen hebben voor de melkproductie en gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is controle van het drinkwater belangrijk. Normec Foodcare neemt watermonsters en analyseren deze watermonsters op bacteriologische verontreinigingen en chemische parameters.

In de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van grote watersystemen voor het verwarmen van de kassen. De kwaliteit van het water in deze systemen is van groot belang. Wanneer de kwaliteit niet goed is, kan dit tot grote schade leiden aan het systeem. Denk hierbij aan corrosie van de leidingen of minerale vervuilingen van de leidingen. Normec Foodcare neemt periodiek watermonsters, brengt advies uit en levert de benodigde toevoegmiddelen om de kwaliteit van het water op peil te brengen en te houden.

Vraag nu een voordelig onderzoek aan

Wilt u uw grond, water of voer laten testen? Vraag via onderstaande knop een analyse van Normec Foodcare aan.

Labanalyses nieuws

25 april 2024

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’

De broers Pieter en Marcel Lucassen kweken jaarlijks ruim 10 miljoen vaste planten. Elk jaar laten ze hun percelen testen op de aanwezigheid van aaltjes. ‘We zien het als een risicodekking voor gewasschade. Zouden we een jaar overslaan dan kan ons dat tienduizenden euro’s tot een ton schade kosten!’

28 maart 2024

5 tips voor optimale kwaliteit van drinkwater voor vee

Wateronderzoek door Normec Foodcare helpt veehouders systematisch inzicht te krijgen in hun waterkwaliteit. In dit artikel geeft de organisatie vijf tips om die kwaliteit te optimaliseren.

19 december 2023

Gezonde bodem, hoe pakt u dat aan?

Gewassen groeien beter op een gezonde bodem. Ze zijn dan weerbaarder tegen weersextremen (droogte en wateroverlast), bodemziekten en bodemplagen.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.