Veelgestelde vragen

 • Wat kost het verwijderen van asbest eigenlijk?
  Saneren van een asbestdak kost ongeveer € 9 per m². Dit betekent dus dat de beide subsidieregelingen samen de kosten van asbestsanering vergoeden. De kosten die dan nog overblijven zijn de kosten van een nieuw dak. Wanneer u er voor kiest om weer een normaal golfplaten dak terug te plaatsen bedragen de kosten hiervan ongeveer € 14 per m². Door de bijkomende kosten van asbestinventarisatie en –vrijgave komen de totale kosten meestal uit op ongeveer € 25 per m².
 • Wanneer moeten de subsidies worden aangevraagd?
  Beide subsidies hebben een verschillende aanvraagprocedure! De provinciale subsidie moet vooraf worden aangevraagd en moet zijn toegekend voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De landelijke regeling van het RVO moet achteraf, binnen 6 maanden na afronding van de werkzaamheden, worden aangevraagd.

 • Voor de sanering van asbest en het plaatsen van zonnepanelen zijn twee subsidieregelingen van toepassing. Mogen deze subsidieregelingen worden gestapeld?
  De twee subsidieregelingen, de “regeling verwijderen asbestdaken” van het RVO en de provinciale regeling “asbest er af, zonnepanelen er op”, bedragen beiden € 4,50 per m² verwijderd asbestdak. Beide subsidies kunnen worden gestapeld waardoor in totaal € 9 per m² subsidie kan worden aangevraagd. Echter is de provinciale subsidieregeling niet meer in alle provincies beschikbaar.

 • Hoe vind ik een saneerder?
  Bij grotere hoeveelheden asbest is het verplicht een certificeerde partij in de hand te nemen. Via onderstaande link kunt u een saneerder in uw regio vinden: https://www.ascert.nl/voor-opdrachtgevers/zoek-een-bedrijf/item11  
 • Waarom vinden verzekeraars het belangrijk om de asbestwetgeving onder de aandacht te brengen?
  “Univé heeft op verschillende manieren met asbest te maken. De opruimingskosten na brand of storm zijn bijvoorbeeld extra hoog wanneer er asbestdelen zijn vrijgekomen. Een verzekeraar zoals Unvié probeert klanten te wijzen op deze kosten en zorgt ervoor dat ze voldoende verzekerd zijn voor deze kosten. De belangrijkste reden om asbesthoudend materiaal te vervangen is natuurlijk het gezondheidsrisico. We willen onze klanten vooral duidelijk maken dat asbest gevaarlijk is en dat op tijd vervangen erg belangrijk is. ” Bron: Univé
 • Kan ik subsidie krijgen als ik de asbest laat verwijderen?
  Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden om de vervanging van asbestplaten te subsidiëren. Bijvoorbeeld wanneer asbestdaken vervangen worden door daken met zonnepanelen. Deze regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’  is het afgelopen jaar verruimd zowel wat betreft  de  subsidiehoogte als de toepassingsmogelijkheden. Zie voor meer informatie www.asbestvanhetdak.nl. Ook kunt u hulp van verschillende LTO onderdelen krijgen waardoor u ook kosten kunt besparen. Kijk hiervoor op de website www.agroasbestveilig.nl en vul de Quickscan in. bron: Univé Verzekeringen
 • Wat betekent dat voor de asbestplaten op mijn bedrijf? Kan ik ze niet gewoon laten liggen?
  “Nee, je kunt ze niet gewoon laten liggen. Aan de verwijderingsplicht van asbest valt niet te ontkomen, daarom ligt gecontroleerd verwijderen in de komende 9 jaar het meest voor de hand. Het is bijvoorbeeld geen optie om gebouwen met asbest bij beëindigen van de bedrijfsactiviteiten te laten staan in de hoop dat verkoop van de bouwpercelen inclusief de gebouwen in de toekomst aantrekkelijker is. De verwijderingsplicht van asbest zal blijven bestaan.” bron: Univé Meer over Asbest
 • Is de nieuwe asbestwetgeving al helemaal rond?
  “Nee, de wetgeving is nog niet rond. Maar invoering per 2024 lijkt zeer reëel. Ook de Europese Commissie is met het opstellen van soortgelijke wetgeving bezig. Asbest dat niet direct aan de buitenlucht is blootgesteld, valt overigens buiten de te verwachten wetgeving en mag dus vooralsnog blijven zitten.” bron: Univé Meer over Asbest
 • Wat houdt de asbestwetgeving precies in?
  “De overheid wil asbest verwerkt aan de buitenzijde van daken en van gevels per 2024 verbieden”. De nieuwe asbestwetgeving heeft ook scherpere blootstellingsnormen voor werknemers die in  aanraking kunnen komen met asbest. Dit was een van de belangrijkste aanbevelingen in een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010. Dat stelde dat er veel strengere eisen moesten worden gesteld aan asbestverwijdering, omdat de risico’s veel groter zijn dan tot dan toe was aangenomen. Het streven is naar een verlaging van de grenswaarde (op werkplekken) voor chrysotiel asbest naar 2000 vezels/m3. Voor amfibool asbest is het streven een grenswaardeverlaging naar 300 vezels/m3.” Bron: Univé Meer over Asbest
 • Waarom komt er nu wetgeving die het gebruik van asbest verbiedt?
  “Asbest is met name in de jaren zeventig/tachtig veel gebruikt. De aanname is dat zolang je met asbest niets doet, het geen gezondheidsgevaar oplevert. Dat is niet helemaal waar. De normale levensduur van asbest is circa 40 jaar en asbestcementplaten beginnen na een jaar of dertig te verweren en worden broos. Tussen 1975 en nu zit meer dan dertig jaar, dus dat verweringsproces is momenteel volop gaande. Het effect van dit proces is dat er asbestvezels vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.” Bron: Univé meer over asbest

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.