Aangesloten belangenbehartigers

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 30.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Daarnaast hebben we afspraken met andere organisaties, waarvan de leden ook gebruik maken van het aanbod, zoals Glastuinbouw Nederland, KAVB, NOP en POV. Hieronder ziet u alle aangesloten partners die gebruik kunnen maken van de voordelen. Wilt u lid worden? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties.

LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, opgericht in 1995 door de LLTB, LTO Noord en de ZLTO. Ze zet zich in voor gezonde dieren en planten en een gezonde omgeving en hebben volop oog voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, natuur en landschap. 
Meer over LTO Nederland

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. De vereniging heeft ruim 25.000 leden, met een directe of indirecte betrokkenheid bij de agrarische sector.
Meer over LTO Noord

De ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganistie) is een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. We opereren al meer dan 130 jaar in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.
Meer over ZLTO

Meepraten waar het kan, richting geven waar het hoort en in actie komen waar het moet. Dat is in een notendop wat LLTB doet. Het uiteindelijke doel daarbij is helder: ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen. LLTB praat binnen lokale en regionale overheden mee over alle actuele dossiers waar de land- en tuinbouw mee te maken heeft.
Meer over  LLTB

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal.
Meer over Glastuinbouw Nederland

De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) is de branchevereniging van de bloembollensector. Het overgrote deel van de bloembollenbedrijven in Nederland is bij de vereniging aangesloten. De belangrijkste activiteiten van de KAVB betreffen, kort samengevat, collectieve belangenbehartiging, het verstrekken van kennis- en informatie aan de leden en dienstverlening voor leden.
Meer over de KAVB

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie.

Meer over de NFO

De NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders) behartigt de sectorale belangen van de Nederlandse pluimveehouders. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de economische en maatschappelijke positie van haar leden. Bij de vereniging zijn ca. 1200 pluimveehouders aangesloten.
Meer over LTO/NOP

De POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking. Binnen de POV bepalen de leden (de varkenshouders) de koers, de boer aan het roer!”
Meer over de POV

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.