Disclaimer

LTO Ledenvoordeel

LTO Ledenvoordeel B.V. is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord, ZLTO en LLTB en heeft als doel om inkoopvoordelen te behalen voor de bij deze drie organisaties aangesloten leden en leden van andere aangesloten ledenorganisaties. Daarbij treedt LTO Ledenvoordeel uitsluitend op als tussenpersoon tussen leden en aanbieders/leveranciers.  Transacties die voortkomen uit de via de website of telefonisch ingediende aanvragen leiden tot een rechtstreekse leveringsovereenkomst tussen leden en de betreffende aanbieder/leverancier; LTO Ledenvoordeel is in deze overeenkomsten verder geen partij.

LTO Ledenvoordeel werkt samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen maar treedt niet op als tussenpersoon voor verzekeringen. De medewerkers van LTO Ledenvoordeel mogen daarom – volgens de wet financieel toezicht – geen advies geven over verzekeringsproducten. Laat u altijd adviseren door een erkend tussenpersoon.

Informatie website

LTO Ledenvoordeel heeft deze website met zorg en aandacht samengesteld. Voor de inhoud is zij daarbij mede afhankelijk van door aanbieders/leveranciers aangeleverde informatie en er kunnen zich interne of externe omstandigheden voordoen waardoor de informatie op de website niet altijd actueel, correct of onvolledig is. Daarom geeft LTO Ledenvoordeel geen garantie op de juistheid van de op haar website of andere uitingen aangeboden en/of in aanvraagbevestigingen opgenomen informatie.

Op de inhoud en vormgeving van de uitingen van LTO Ledenvoordeel (zoals deze website, de nieuwsbrieven, advertenties etc.) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan, linken en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van LTO Ledenvoordeel.

Aansprakelijkheid

LTO Ledenvoordeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de aangeboden informatie.  Beslissingen door bezoekers op basis van de op de website aangeboden en/of in aanvraagbevestigingen opgenomen informatie zijn volledig voor eigen rekening en risico van genoemde bezoekers.

 

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.