Zonnestormen te lijf met verbeterd signaal MoveRTK

7 maart 2023

|

Rose

De zon is onmisbaar voor de teelt van talloze gewassen maar ze kan er ook voor zorgen dat kaarsrecht ploegen, planten, zaaien en schoffelen niet meer zo vanzelfsprekend is. Om zonnestormen beter de baas te kunnen, installeert MoveRTK daarom extra referentiestations.

Ondanks de gigantische afstand tussen de aarde en de zon, beïnvloedt ze op aarde tal van aspecten. In positieve zin, zoals met uvlicht noodzakelijk voor planten om te groeien. Maar ook in negatieve zin door ionosferische (zeg maar atmosferische) verstoringen te veroorzaken. Dat klinkt wellicht als ver van uw bed, maar toenemende zonneactiviteit zorgt ervoor dat signalen van satellieten voor plaatsbepaling verstoord uw gps-ontvangers bereiken. Dat resulteert dan weer in minder nauwkeurige gps-posities en langer wachten op de RTKfix, de tijd die een gps-ontvanger nodig heeft om een centimeternauwkeurige positie te bereiken. Dit doet zich met name midden op de dag voor tijdens de wintermaanden. Gelukkig is het effect in Europa minder sterk dan bijvoorbeeld rond de evenaar en in de poolgebieden. Daar kunnen gebruikers een RTK-fix op die momenten gewoon vergeten. Er is echter nog een ander aspect dat in het voordeel van MoveRTK-gebruikers speelt.

Meer referentiestations

MoveRTK grijpt de invloed van de toenemende zonneactiviteit namelijk aan om 25 procent extra referentiestations te plaatsen, verdeeld over Nederland. Dat komt neer op negen extra stations waarvan er sinds 2022 al zes operationeel zijn. De overige drie zijn/waren uiterlijk eind februari dit jaar actief. De extra referentiestations zorgen ervoor dat het modelleren, het in kaart brengen, en interpoleren van atmosferische verstoringen en signaalfouten tussen stations eenvoudiger en sneller gaat. Dat kan doordat de gemiddelde afstand tussen onderlinge referentiestations kleiner wordt. Hiermee ontstaat een robuuster netwerk dat vooral gebruikers van nauwkeurige hoogteposities in de kaart speelt. MoveRTK heeft de ingebruikname van de extra stations versneld omdat uit waarnemingen blijkt dat de zonneactiviteit circa twee keer hoger ligt dan verwacht. Voor de geïnteresseerden staat een grafiek daarvan op de website van MoveRTK. Gebruikers buiten de Randstad gaan het meeste profiteren van de uitbreiding van het netwerk. Daar was dat netwerk namelijk nog wat ‘dunner’ en daarom zijn in Doetinchem, Emmen, Groningen, Grootebroek, Maaseik, Steenwijk, Terneuzen, Tilburg en Wierden nieuwe hoogwaardige geodetische referentiestations geïnstalleerd.

Geen gevolgen voor apparatuur

De toenemende zonneactiviteit en de uitbreiding van het aantal referentiestations heeft geen gevolgen voor gps-appratuur en de bijbehorende software. Zij worden er niet door beïnvloedt. Er zijn dan ook geen voorwaarden verbonden aan het gebruik van de extra referentiestations. Noch voor de hardware, noch voor de software. Wel loont het onder alle omstandigheden om zoveel mogelijk satellietsystemen te gebruiken. Een ander blijvend advies is om zoveel mogelijk frequenties te gebruiken. Moderne gps-apparatuur ondersteunt per satellietsysteem drie of vier frequenties in plaats van de gangbare twee. Ook dit draagt ertoe bij om beter en sneller om te kunnen gaan met atmosferische verstoringen.

Meer informatie: MoveRTK – correctiesignaal – LTO Ledenvoordeel

 

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.