Advies bij energievraagstukken

Bij de oriëntatie en het installeren van voorzieningen die hernieuwbare energie produceren komt een hoop kijken. U belandt al snel in een doolhof van informatie over subsidieregelingen en voorwaarden, belastingvoordelen, rendementsberekeningen en nog veel meer. Om LTO leden daarbij te ondersteunen werken wij samen met de adviseurs van Full Power Support. Bespreek uw situatie en uw wensen met de energie-adviseurs en u krijgt een duidelijk advies. Bovendien nemen ze desgewenst het werk voor u uit handen. Denk bijvoorbeeld aan rendementsberekeningen of het maken van quickscans tot het regelen van de complete aanvraag voor SDE++ subsidie, ISDE of TEK.

Ondersteuning en advies

Waltmans ondersteunt boeren en tuinders onder andere bij:

  • Quikscan om te zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie.
  • Aanvragen voor subsidies SDE++, SDE of TEK.
  • Een rendements of haalbaarheidsanalyse.
  • Regelen netverzwaring.
  • Regelen nieuwe transformator of Bruto Productie Meter.
  • Regelen inpassing zoninstallatie in uw energiecontract of we regelen een nieuw contract wat aansluit bij de nieuwe situatie.
  • Garanties van Oorsprong – regelen aanmelding bij CertiQ en de verhandeling hiervan.
  • Controle op rekeningen om te beoordelen of alles correct is verwerkt door de leverancier, netbeheerder en meetbedrijf.

Uitgebreide analyse

Hierbij zal een analyse worden gemaakt van de kosten die gepaard gaan met de installatie alsook van de opbrengsten i.c.m. een indicatie van de te verwachten terugverdientijd. In de uitgebreide analyse zullen tevens diverse scenario’s worden doorgerekend op basis van verschillende subsidiebedragen. Zo kan een goede overweging worden gemaakt voor welk bedrag subsidie wordt aangevraagd. Ook zal hierbij worden gekeken naar de eventuele kosten van het vergroten van de aansluiting, transportkosten, energiebelasting etc.

Voor u als LTO-lid kost de uitgebreide analyse 300,- inclusief ledenkorting.

Subsidie aanvragen - No cure no pay

Bent u een grootzakelijke of kleinzakelijke energieverbruiker en overweegt u bijvoorbeeld om zonnepanelen of een kleinschalige windturbine te plaatsen? Dan is het raadzaam om u vooraf te verdiepen in de subsidiemogelijkheden. De adviseurs van Full Power Support regelen subsidietrajecten voor LTO leden tegen een speciale prijs.

Directeur Nick Waltmans: ‘Wij kunnen al het werk uit handen nemen en zorgen dat de subsidieaanvraag tijdig en volledig gebeurt. Dat doen we op basis van het principe: no cure, no pay voor SDE++ of ISDE subsidie. Wij doen de aanvraag en is de overheid akkoord, dan berekenen we de kosten door (voor ISDE 250 euro en voor SDE++ 350 euro inclusief ledenkorting). Als de subsidie niet toegekend wordt, kost het de ondernemer niets.’

Aandachtspunten verhuren dak

Bedrijven met een groot dak oppervlak worden regelmatig benaderd met aanbiedingen om het dak te verhuren aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar zal dan middels een recht van opstal het dak (normaliter) gedurende 15 tot 20 jaar huren. Het inschakelen van een expert kan wellicht hulp bieden bij het maken van de goede keuzes.

Omdat sommige projectontwikkelaars ten tijde van de eerste gesprekken, die vaak gericht zijn op het verkrijgen van een handtekening onder een intentieverklaring, doen voorkomen alsof de aanbieder van het dak nergens toe verplicht is (terwijl de praktijk vaak toch weerbarstiger is), hebben wij een aantal aandachtspunten benoemd indien overwogen wordt om eventueel het dak te verhuren. Bekijk het artikel

Advies nodig na realisatie?

Veel ondernemers gaan ervan uit dat zodra een zonnestroominstallatie is gerealiseerd alles afgerond is en de installatie vele jaren zonder veel omkijken zal produceren.

De ervaring leert echter dat ook ná realisatie het nuttig en zelfs soms ook noodzakelijk is om het goed functioneren van de installatie te blijven volgen. Vanuit Full Power Support zien we regelmatig dat er nog verschillende zaken misgaan. Dit varieert van meters die verkeerd om worden aangesloten, meetdata die onvolledig is, facturen die niet kloppen van netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers, of een lagere energieproductie dan verwacht. Daarnaast verloopt ook de vrijgave van de zoninstallatie door de netbeheerder en RvO niet in alle gevallen zonder slag of stoot. Het is echter aan de producent om te monitoren dat alle stappen worden doorlopen, dat de subsidie wordt ontvangen én dat de installatie naar behoren produceert.

Bij het snel en adequaat oplossen van problemen met marktpartijen tot en met het monitoren van het systeem op verwachte vs. gerealiseerde energieproductie staan wij voor u klaar. LTO-leden krijgen extra korting op advies van Full Power Support.

Energie nieuws

16 april 2024

Bij Audax Renewables staan de klanten altijd voorop

‘De klanten staan bij ons altijd voorop en we proberen hen zo goed mogelijk te helpen’, zegt Dolfing van Audax Renewables. ‘Wij spelen graag zo flexibel mogelijk in op hun behoeftes.’

9 april 2024

Pas op voor louche energieverkopers

We horen van veel van onze leden dat ze per mail, telefonisch of zelfs aan de voordeur benaderd worden door verschillende energieleveranciers om over te stappen.

5 april 2024

Zonnepanelen voorzien ook in onze toekomstige stroombehoefte

De familie Koskamp is voor de stroomvoorziening op hun melkveebedrijf in Breedenbroek overgestapt op zonnepanelen. Die hebben ze met korting via LTO Ledenvoordeel naar volle tevredenheid laten installeren door Tenten Solar uit Lichtenvoorde.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.