Bij LTO Verzekeringen ben je geen nummer

15 september 2023

|

Rose

‘Verzekeringen is een onderwerp waar je als ondernemer niet dagelijks mee bezig bent. Daarom is het fijn dat je kunt terugvallen op een des­kundig adviseur als er eens een keer iets is.’ Aan het woord is Jaco Crom­wijk, melkveehouder in Woerden. Cromwijk runt een melkveebedrijf met 120 koeien en heeft 82 hectare grond in gebruik. Daarnaast biedt familie Cromwijk overnachtingsmo­gelijkheden aan Bed & Breakfast-gasten en verhuren ze kamers aan studenten.

Sinds een jaar of zes is Cromwijk klant bij LTO Verzekeringen. ‘Hoe het precies gelopen is, weet ik niet meer. Ik denk dat ik op een beurs in contact ben gekomen met Gerard Schepers, accountmanager bij LTO Verzekeringen. Hij heeft ons bedrijf en de verzekeringen bekeken en daar adviezen aan gekoppeld. Dat was het begin van een goede samen­werking’, vertelt Cromwijk.  LTO Verzekeringen is een onaf­hankelijke tussenpersoon. Slim combineren van polissen van ver­schillende maatschappijen behoort daardoor tot de mogelijkheid. Voor Cromwijk is er wat dat betreft niet  veel veranderd. LTO Verzekeringen heeft de polissen van Cromwijk on­dergebracht bij een verzekerings­partij die de melkveehouder ook benutte vóór zijn overstap naar LTO Verzekeringen.  ‘De laatste jaren heeft Gerard Schepers een paar keer gerekend aan polissen van andere verzeke­raars. Overstappen bleek echter niet interessant te zijn.’

Volgens de melkveehouder ligt de kracht van de samenwerking met LTO Verzekeringen in de persoon­lijke relatie in combinatie met des­kundigheid en ervaring.  ‘Gerard denkt met ons mee. Hij stemt zijn adviezen af op onze visie en onze ideeën over ondernemen. Dat wil niet zeggen dat hij ons naar de mond praat. Vanuit zijn deskun­digheid geeft hij soms dringende adviezen om iets wel of juist niet te doen.’

STORMSCHADE

Hoe belangrijk het is om je zaak­jes op verzekeringsgebied goed voor elkaar te hebben, merkte Cromwijk een paar jaar geleden. Een flinke storm vernielde het grootste deel van het dak van de ligboxenstal; een dak dat net nieuw op de stal lag na sanering van de oude asbestdak­bedekking.  ‘We hebben toen ervaren dat het heel fijn is dat er iemand naast je staat bij het afhandelen van zo’n omvangrijke schade. Gerard wist ons te vertellen hoe de gang van zaken rond de afwikkeling van de schade zou verlopen en wat we zoal zouden kunnen verwachten. Toen een schadebehandelaar van de verzekeraar zich er te makkelijk van af wilde maken, hadden we aan Gerard een goede. Hij maakte dui­delijk dat er van koehandel geen sprake kon zijn. Met steun van Ge­rard hielden we de poot stijf en het gevolg was dat de schadeafhande­ling uiteindelijk naar volle tevre­denheid is verlopen.’

Cromwijk vindt het goed dat LTO Verzekeringen veel energie steekt in de relatie met de klant. ‘Het gevolg voor ons is dat de lijntjes kort zijn. Als we plannen hebben binnen het bedrijf, is een belletje met Gerard snel gepleegd. Even overleggen helpt om betere keuzes te maken. We hebben bij LTO Verzekeringen het idee dat we geen nummer zijn. En dat vind ik erg prettig’.

  • Gratis verzekeringscheck

LTO Verzekeringen

LTO Verzekeringen staat de agrariër graag bij in het managen van de risico’s die een agrarische onderneming loopt.
Bekijk dit voordeel

verzekeringen nieuws

7 december 2023

Zorgverzekeringen 2024: zit u goed of stapt u over?

December is het perfecte moment om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken en eventueel over te stappen naar een nieuwe aanbieder.

6 december 2023

Zorgverzekeringen 2024: leden krijgen meer voordeel

Het selecteren van een zorgverzekering is méér dan een financiële afweging. U wilt het beste pakket afgestemd op uw (zorg)behoeften.

20 november 2023

Zó zit dat met fysiotherapie

De premies en pakketten van de Nederlandse zorgverzekeringen zijn bekend en december is dé overstapmaand.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.