De voordelen van GPS-correctie voor veehouders

19 juli 2022

|

Rose

Bij veel werkzaamheden zoals zaaien, poten en planten van gewassen zijn gps-techniek en een nauwkeurig RTK-correctiesignaal bijna onmisbaar geworden. Ook voor veehouders met grasland en ruwvoer kan MoveRTK interessant zijn. Het helpt bij de aanleg van drainage en om bodemverdichting te voorkomen.
Het voordeel van een betrouwbaar correctiesignaal bij gewasbescherming is bij veel ondernemers bekend en wordt ingezet om zo duurzaam mogelijk te werken: het middelengebruik en dus ook de kosten wordt zo zoveel mogelijk beperkt. Ook bij het zaaien en bij de oogst van diverse gewassen kan gps worden gebruikt. Maar gps met correctiesignaal kan ook goed worden gebruikt bij drainage en vaste rijpaden.

Drainage
Droogte en drainage lijken vaak elkaars tegenpolen totdat nieuwe gedachten en technieken leidden tot omgekeerde drainage, peilgestuurde drainage en subirrigatie. In het kort komt het erop neer dat regenwater in perioden van overvloed niet afgevoerd wordt, maar met behulp van drainagesystemen gebufferd wordt voor droge periodes. De locatie, ligging en oriëntatie van drainagebuizen komen hierbij zeer precies en ook daarvoor kunnen voertuigen, apparatuur en drones met RTK-gps ingezet worden. Daarbij is een RTK-correctiesignaal dat altijd beschikbaar is essentieel.

Vaste rijpaden
Bijna 50 procent van de Nederlandse landbouwbodems is verdicht, in sommige provincies loopt dit zelfs op naar 70 procent. Door de traditionele wijze van grasland telen met wisselende breedtes van machines, waarmee over het hele perceel wordt gereden, is er een veel grotere kans op verdichting. Bij vaste rijpaden hebben alle machines dezelfde werkbreedte en volgen ze altijd hetzelfde rijpad. Daardoor blijft een groot deel van een perceel onbereden en verdicht dus niet. Andere voordelen zijn dat je minder afhankelijk bent van het weer. Daardoor kunnen veehouders de mest uitrijden op het moment dat het hun het beste uitkomt en kunnen ze bijvoorbeeld ook makkelijker kuilen bij een optimale graskwaliteit.

Beter bodemleven
Dairy Campus, het onderzoeks- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research in Leeuwarden experimenteert al een tijdje met vaste rijbanen. Hun conclusie is dat je al na de tweede snede kunt zien dat vaste rijpaden goed werken. De bodem tussen de rijpaden is niet verdicht. Het bodemleven kan zijn gang gaan. De bodem is daardoor minder gevoelig voor droogte en voor natte omstandigheden. Door beter bodemleven verwachten ze een opbrengsttoename van 10 tot 20 procent, waardoor er ruimte geboden wordt aan biodiversiteit.
LTO-leden krijgen 250 euro korting per jaar op het MoveRTK-correctiesignaal inclusief een simkaart en dataverkeer.

Meer over MoveRTK

Grasland nieuws

7 december 2023

CO₂-vastlegging blijvend grasland verzilveren kan zonder moeite met GreenDutch

Onderzoekers becijferen dat je onder grasland jaarlijks gemiddeld het equivalent van 1,5 tot 2 ton CO₂ per hectare kunt opslaan. Voorwaarde is wel dat het grasland intact blijft.

20 juni 2023

Met gras nemen we de CO2-uitstoot te grazen

Landeigenaren verdienen met onaangeroerd grasland Wageningen 8 juni - LTO Ledenvoordeel, in samenwerking met GreenDutch en NLgroen, roept LTO-leden met grasland op om een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en tegelijkertijd extra inkomsten te genereren.

14 juli 2021

Voorkom verdichting van grasland en ruwvoer door vaste rijpaden

Bij veel werkzaamheden in de akkerbouw zoals zaaien, poten en planten zijn gps-techniek en een nauwkeurig RTK-correctiesignaal haast onmisbaar geworden.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.