Voorkom verdichting van grasland en ruwvoer door vaste rijpaden

14 juli 2021

|

Rose

Bij veel werkzaamheden in de akkerbouw zoals zaaien, poten en planten zijn gps-techniek en een nauwkeurig RTK-correctiesignaal haast onmisbaar geworden. Maar ook voor veehouders met grasland en ruwvoer kan MoveRTK interessant zijn.
Bijvoorbeeld bij gewasbescherming is een betrouwbaar en altijd en overal beschikbaar correctiesignaal van belang om zo duurzaam mogelijk te werken en het middelengebruik en dus ook de kosten te beperken. Wellicht maakt u tijdens de oogst van ruwvoer, bloembollen, granen, groenten of uien ook wel gebruik van centimeternauwkeurige RTK-gps. En ook niet onbelangrijk kan het correctiesignaal gebruikt worden bij bodemverdichting, drainage en strokenteelt.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 45 tot 50% van de Nederlandse landbouwbodems verdicht is. In sommige provincies loopt dit zelfs op naar bijna 70%. Naast lichter materieel en bandendrukwisselsystemen kunnen ook vaste rijpaden en werkgangen overslaan op kopakkers bijdragen aan minder bodemverdichting. Daarbij is een betrouwbaar en centimeternauwkeurig RTK-correctiesignaal onmisbaar. Zeker als u in rijgewassen en bedden- of ruggenteelten werkt.

Door de traditionele wijze van grasland telen met wisselende breedtes van machines, waarmee er over het hele perceel gereden wordt is er grote kans op verdichting. Maar bij vaste rijpaden hebben alle machines dezelfde werkbreedte en volgen ze altijd het zelfde rijpad. Hierdoor blijft een groot deel van een perceel onbereden en verdicht dus niet. Andere voordelen van het werken met vaste rijpaden zijn dat de boer minder afhankelijk is van het weer en kan de mest op het beste moment worden uitgereden. Ook kan er gekuild worden bij een optimale graskwaliteit.

Toenemende diversiteit
Op de DairyCampus, het onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij van WUR, experimenteren ze met vaste rijbanen. Met precisie naar meer biodiversiteit. Projectleider Mighels: ‘Al na de 2e snede kun je goed zien dat vaste rijpaden (linkerkant perceel) goed werken. De bodem tussen de rijpaden is niet verdicht. Het bodemleven kan haar gang gaan. En de bodem is daardoor minder gevoelig voor droogte en voor natte omstandigheden. We verwachten een opbrengst toename – door beter bodemleven – van 10 tot 20%. En daardoor kunnen we ruimte bieden aan biodiversiteit.’

Met vaste rijpaden kan er ook meer biodiversiteit op het perceel komen omdat het bodemleven beter haar gang kan gaan. Daardoor is de bodem minder gevoelig voor droogte en voor natte omstandigheden. Droogte en drainage leken vaak elkaars tegenpolen totdat nieuwe gedachten en technieken leidden tot omgekeerde drainage, peilgestuurde drainage en subirrigatie. In het kort komen deze erop neer dat regenwater in perioden van overvloed niet afgevoerd wordt, maar met behulp van drainagesystemen gebufferd wordt voor droge periodes. De locatie, ligging en oriëntatie van drainagebuizen komen hierbij zeer precies en ook daarvoor worden voertuigen, apparatuur en drones met RTK-gps ingezet.

De ‘Boerderij van de Toekomst’ in Lelystad bekijkt momenteel de potentie van strokenteelt en de effecten ervan op bodemverdichting, vochtvoorziening en diversiteit. Er zijn meerdere proeven gaande bij verschillende biologische en gangbare bedrijven. De afwisseling van 3, 6, of 9 brede stroken met verschillende gewassen geeft niet alleen meer diversiteit op het gebied van flora en fauna, het vergt ook aangepaste mechanisatie en teeltmaatregelen. 10 cm afwijking van een stuurautomaat of gps-sectieschakeling heeft dan extra grote gevolgen. Reden te meer om te kiezen voor een overal en altijd beschikbaar RTK-correctiesignaal dat ook nog eens grensoverschrijdend werkt.

Ledenkorting
Wist u dat u met het MoveRTK-correctiesignaal een premiummerk met dito kwaliteit en betrouwbaarheid heeft voor een heel voordelige prijs? Met ledenvoordeel heeft u voor € 500 al een correctiesignaal inclusief een M2M simkaart en dataverkeer.

Meer weten over MoveRTK? Bekijk onderstaande video:

Naar de MoveRTK website

Grasland nieuws

7 december 2023

CO₂-vastlegging blijvend grasland verzilveren kan zonder moeite met GreenDutch

Onderzoekers becijferen dat je onder grasland jaarlijks gemiddeld het equivalent van 1,5 tot 2 ton CO₂ per hectare kunt opslaan. Voorwaarde is wel dat het grasland intact blijft.

20 juni 2023

Met gras nemen we de CO2-uitstoot te grazen

Landeigenaren verdienen met onaangeroerd grasland Wageningen 8 juni - LTO Ledenvoordeel, in samenwerking met GreenDutch en NLgroen, roept LTO-leden met grasland op om een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en tegelijkertijd extra inkomsten te genereren.

19 juli 2022

De voordelen van GPS-correctie voor veehouders

Bij veel werkzaamheden zoals zaaien, poten en planten van gewassen zijn gps-techniek en een nauwkeurig RTK-correctiesignaal bijna onmisbaar geworden.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.