Salderen bij Greenchoice

Greenchoice hanteert dezelfde tarieven als de leveringstarieven voor teruglevering. Als u meer teruglevert dan dat u verbruikt dan ontvangt u een vast bedrag.

Opwekking

Met zonnepanelen wekt u eigen groene stroom op. De opwekking verbruikt u direct op de locatie, waardoor u minder stroom van uw energieleverancier afneemt. Alleen wekt u op sommige momenten meer stroom op dan u direct nodig heeft. Deze energie levert u terug aan het stroomnet. Voor de teruglevering ontvangt u van uw energieleverancier een vergoeding. Voor de teruglevering die u compenseert met uw eigen verbruik zijn de tarieven inclusief energiebelastingen (= salderen). Voor alles dat u boven uw eigen afname teruglevert ontvangt u een terugleververgoeding en wordt netto teruglevering genoemd.

Salderen

Als u minder of evenveel opwekt als u verbruikt, dan wordt de stroom die u teruglevert afgetrokken van de stroom die u verbruikt. Dit wordt salderen genoemd. U ontvangt dan hetzelfde tarief inclusief alle energiebelastingen voor uw teruggeleverde stroom. In feiten gebruikt u het net dan als grote batterij, doordat u stroom die u teruglevert op een later tijdstip weer kan gebruiken tegen hetzelfde tarief.
Omdat u in de zomer meer opwekt dan in de winter wordt dit verrekend over de periode van een jaar. Het kan dus zo zijn dat u in de zomer meer teruglevert dan u verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig heeft.

Kleinverbruik aansluiting

Een voorwaarde om voor saldering in aanmerking te komen is dat de (terug)levering plaatsvindt op een kleinverbruik-aansluiting. Dit betekent dat de elektriciteitsmeter een capaciteit heeft van maximaal 3*80 ampère. Greenchoice saldeert in dat geval volledig en onbeperkt.

Hoog- en laagtarief

Indien u gebruik maakt van een dal en normaaltarief (dag- en nachttarief), wordt de teruglevering vergoedt tegen het tarief dat geldt op het moment van teruglevering. Zodra u in totaal netto gaat terugleveren geldt de netto terugleververgoeding van € 0,05.

Netto teruglevering

Bijna alle huishoudens die zelf energie opwekken hebben per jaar meer stroom nodig dan ze zelf opwekken. Wekt u meer stroom op dan uzelf verbruikt, dan gaat u netto terugleveren. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeveleverde stroom. Greenchoice biedt een terugleververgoeding van € 0,05 per kilowattuur. Als ontwikkelingen in de markt of op het gebied van wet- en regelgeving daar aanleiding toegeven dan is Greenchoice gerechtigd het teruglevertarief eenzijdig te wijzigen. U wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld.

Geschikte meter

Als u zonnepanelen heeft meldt u dat bij uw netbeheerder via www.energieleveren.nl. De netbeheerder controleert of uw meter geschikt is voor teruglevering. Bovendien zorgen ze ervoor dat Greenchoice de juiste gegevens ontvangen die nodig zijn om uw teruglevering te verrekenen.

Bruto productie

Sommige klanten hebben een extra digitale meter die de productie van de zonnepanelen meet (in de meeste gevallen voor monitoring of een subsidie). Deze meter geeft de totale productie aan, maar dit is niet gelijk aan wat u teruglevert aan het net. U verbruikt natuurlijk zelf ook een deel van die energie. U hoeft deze meterstanden dan ook niet aan Greenchoice door te geven als standen voor de teruglevering.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.