‘Breng je asbestsituatie in beeld’

31 januari 2015

|

Rose

=== Onderstaand artikel is een verouderd bericht. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste kamer tegen het asbestverbod gestemd en daarmee is het dus voorlopig van de baan. ====

De overheid bereidt een asbestverbod per 2024 voor. In de meeste gevallen is het slimmer om daar niet op te wachten. Via een zogenoemde Quickscan kun je nu hiervoor je eigen situatie in beeld brengen. De scan maakt duidelijk welke stappen nodig zijn om aanwezige asbestdaken te saneren, en hoe je die makkelijk kunt zetten.

Agrarische ondernemers staan doorgaans niet te popelen om met sanering van hun asbestdaken aan de slag te gaan, weet Ruud Hoosemans. Hij is programmaleider van het Stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig.

‘Op zich niet onlogisch want asbestsanering brengt kosten met zich mee waar niet direct opbrengsten tegenover staan’, constateert Hoosemans. ‘Toch merken we dat ondernemers zich volop oriënteren op mogelijkheden om hun asbestdaken te vervangen. Sinds 1993 geldt er een verbod op het gebruik van asbest, dus alle nog aanwezige asbestdaken zijn 25 jaar of ouder. Vaak zijn ze al aan het verweren. Asbest is een risico voor de gezondheid. En voor ondernemers die overwegen om hun bedrijf te verkopen, heeft de aanwezigheid van asbestdaken een drukkend effect op de vastgoedwaarde.’ AgroAsbestveilig biedt boeren en tuinders een Quickscan. ‘De Quickscan kun je doen door op onze internetsite een vragenlijst in te vullen. Daarmee kun je de asbestsituatie op het eigen bedrijf op een overzichtelijke manier in beeld brengen’, meldt Hoosemans.

‘Ook levert de Quickscan een overzicht op van te zetten stappen om het aanwezig asbest te saneren. Via AgroAsbestveilig kunnen ondernemers individuele begeleiding krijgen bij plannen voor asbestsanering. We kunnen ondernemers ook in contact brengen met asbestcollectieven. Deze collectieven maken afspraken met regionale bedrijven over asbestsanering.’

Met het vervangen van een asbestdak is al gauw een kostenpost van € 10,- per vierkante meter gemoeid. ‘Toch pakt saneren op het juiste moment financieel gunstiger uit dan afwachten’, stelt Hoosemans. ‘Asbestsanering is vaak goed te combineren met geplande investeringen. En door gebruik te maken van fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden zijn de nettokosten fors te drukken. Provincies hebben de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Die kan interessant zijn. Wel ben je dan verplicht om te investeren in zonnepanelen op het dak.’

100 miljoen vierkante meter

Naar schatting ligt er op agrarische daken nog zo’n 100 miljoen vierkante meter asbesthoudende platen. Er moet de komende jaren dus nog heel wat gebeuren om dat allemaal te vervangen. ‘Asbestsanering is behoorlijk complex en met regels omgeven. Daar lopen ondernemers vaak tegenaan. Het is geen klus die je zelf ter hand kunt nemen. Wie een asbestdak wil vervangen, krijgt minimaal vier ondernemers op het erf.’ Meer informatie: https://www.agroasbestveilig.nl

Volop ledenvoordelen bij asbestsanering
Als het gaat om asbestsanering zijn er voor leden via LTO Ledenvoordeel flink wat voordelen te behalen. Dat varieert van het laten maken van een advies op maat over de kosten van asbestsanering tot het laten maken van een asbestinventarisatierapport. Ook is er een geld-terug-actie voor een nieuw dak en een prijsafspraak voor asbestinventarisaties. Wie asbestsanering, met subsidie, wil combineren met zonnepanelen kan ook bij LTO Ledenvoordeel terecht om zo via gezamenlijke inkoop de prijs drukken.

Bedrijfsvoering nieuws

25 april 2024

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’

De broers Pieter en Marcel Lucassen kweken jaarlijks ruim 10 miljoen vaste planten. Elk jaar laten ze hun percelen testen op de aanwezigheid van aaltjes. ‘We zien het als een risicodekking voor gewasschade. Zouden we een jaar overslaan dan kan ons dat tienduizenden euro’s tot een ton schade kosten!’

22 april 2024

'Gps-correctiesignaal MoveRTK werkt gewoon goed’

Gps-systemen zijn niet meer weg te denken uit de trekkercabine. Net als een RTK-correctiesignaal, dat werken op de centimeter nauwkeurig mogelijk maakt.

15 april 2024

Wijziging regelgeving spuitlicentie – Verleng op tijd!

Vanaf 1 augustus 2024 moet u uw verlengingspunt voor Veiligheid en Techniek halen bij een fysieke bijeenkomst, Verleng nu nog snel en makkelijk online!

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.