Klaar voor de toekomst met uw eigen wateropslag

23 juni 2023

|

Rose

De steeds extremere weersomstandigheden, zoals hevige neerslag, hittegolven en droogte, hebben een aanzienlijke impact op de landbouwsector. Het is van cruciaal belang dat we vandaag de dag op een slimme manier met water omgaan, waarbij efficiënte wateropslag een essentiële rol speelt.

Door het verminderen van erfemissie en het scheiden van regen- en spoelwater van vervuilde waterstromen, krijgen we de beschikking over meer schoon water. Genap biedt duurzame en efficiënte oplossingen voor het opslaan en scheiden van schoon en vervuild water.

De periodes van droogte en wateroverlast nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Al tientallen jaren is Genap gespecialiseerd in wateropslag voor de land- en tuinbouw. Met behulp van onze waterbassins en watersilo’s kunt u regenwater opvangen tijdens perioden van overtollige neerslag. Met een eigen wateropslagfaciliteit op uw terrein zorgt u ervoor dat u over schoon en betrouwbaar water kunt beschikken tijdens droogteperiodes of wanneer beregening vanuit oppervlaktewater niet is toegestaan. Daarnaast biedt het verschillende andere toepassingen.

Vervuild waterbeheer

Erfemissie treedt op wanneer regen- of spoelwater in contact komt met mest- en voerresten, perssappen, percolaat, en vervolgens, ongezuiverd, in oppervlaktewater terechtkomt. Milieudiensten en waterschappen eisen dan ook een effectieve aanpak van vervuild water. Water moet zo schoon mogelijk worden afgevoerd van het erf, en als er toch vervuilde waterstromen ontstaan, moet de afvoer ervan worden voorkomen. Voor bepaalde activiteiten geldt zelfs een verplichting tot het opvangen van vervuild water. Met de watersilo’s en waterbassins van Genap bent u verzekerd van een doeltreffende scheiding en opvang van schoon en vervuild water, waardoor de vervuiling van het erf sterk wordt verminderd. Bovendien kan het opgevangen spoelwater worden benut voor verschillende doeleinden.

Water en mest

Erf- of spoelwater kan prima worden gebruikt om mest te verdunnen, zodat deze tijdens het groeiseizoen op het land kan worden uitgereden. Dit leidt tot een lagere ammoniakemissie, een betere benutting van stikstof en een hogere grasopbrengst. Verdunde mest is ook gemakkelijker te verpompen en dringt sneller en beter door in de bodem en de grasmat. Bovendien is het investeren in een systeem voor wateropslag voordeliger dan investeren in mestopslag.

Eigen wateropslag loont

  • Grote voorraad water
  • Minder afhankelijk van weersomstandigheden, droge periodes worden makkelijker overbrugd
  • Minder afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van oppervlaktewater uit sloot of kanaal waarvoor de waterbeheerder verantwoordelijk is
  • Opgevangen erf- en hemelwater kan worden benut voor irrigatie, bluswater, reinigingsdoeleinden en het verdunnen van drijfmest
  • Op dit moment mag er geen emissie plaatsvinden, in 2027 moeten alle erven zodanig zijn ingericht dat er geen emissie kan plaatsvinden
  • Een duurzame verbetering van uw bedrijf
  • Meer schoon water dan wel een betere waterkwaliteit
  • Minder hemelwater in de kelder
  • Een schoner erf

Ledenvoordeel

Genap regelt de productie, het plaatsen, het keuren én het onderhoud van silo’s of bassins voor opslag van water, mest, slib en andere vloeistoffen. Via LTO Ledenvoordeel krijgen leden korting op onder andere drijvende afdekkingen, spankappen, foliebassins en gaasmat-, golfplaat- en betonsilo’s.

  • Aantrekkelijke korting

Watersilo opslag & afdekking

Bespaar forse bedragen bij aanschaf watersilo of basin.
Bekijk dit voordeel

Bedrijfsvoering nieuws

25 april 2024

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’

De broers Pieter en Marcel Lucassen kweken jaarlijks ruim 10 miljoen vaste planten. Elk jaar laten ze hun percelen testen op de aanwezigheid van aaltjes. ‘We zien het als een risicodekking voor gewasschade. Zouden we een jaar overslaan dan kan ons dat tienduizenden euro’s tot een ton schade kosten!’

22 april 2024

'Gps-correctiesignaal MoveRTK werkt gewoon goed’

Gps-systemen zijn niet meer weg te denken uit de trekkercabine. Net als een RTK-correctiesignaal, dat werken op de centimeter nauwkeurig mogelijk maakt.

15 april 2024

Wijziging regelgeving spuitlicentie – Verleng op tijd!

Vanaf 1 augustus 2024 moet u uw verlengingspunt voor Veiligheid en Techniek halen bij een fysieke bijeenkomst, Verleng nu nog snel en makkelijk online!

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.