Wat is uw standpunt over precisielandbouw?

4 april 2017

|

Rose

Het Ministerie van EZ en de Topsectoren hebben behoefte aan een gemeenschappelijk beeld van de stand van zaken en het toekomstbeeld van de precisielandbouw. De gemeenschappelijke beeldvorming kan helpen om investeringen van overheden, kennisinstellingen en de agro-sector beter op elkaar af te stemmen en in onderlinge samenhang te plannen en uit te voeren. Er is immers een breed gedragen mening dat precisielandbouw bij kan dragen aan een duurzame landbouw en dat wil de overheid graag stimuleren.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?
De enquete zorgt voor een meting van hoeveel bedrijven wel en niet met precisielandbouw technologie werken en wat voor- en nadelen men ziet. Verder geeft het inzicht in welke barrières eventueel geslecht moeten worden om meer gebruik mogelijk te maken.

Wat betekent dit voor de boer?
Het betekent dat niet alleen de overheid maar alle belanghebbenden gezamenlijk een plan kunnen maken om het gebruik van precisielandbouw technologie te versterken. De overheid doet daar nu ook al stappen in, zoals het stimuleren van onderzoek, onderwijs en bijvoorbeeld het gebruik van satellietdata. Een ander plan van de overheid is om een nationale proeftuin in te richten waarin de technologie gedemonstreerd wordt. De uitkomst van deze enquete helpt om die proeftuin vorm te geven op zo’n manier dat de sector er maximaal profijt van heeft.

Waarom zou ik het invullen?
Iedereen heeft het over precisielandbouw, maar de mening van de boeren wordt vaak maar door een enkeling verwoord. De enquete geeft iedereen de mogelijkheid zijn standpunten te geven en biedt alle belanghebbenden een beeld over de huidige stand van zaken.

Naar enquête

Overig nieuws

10 januari 2024

Top vijf ledenvoordelen

Samen met 30.000 collega boeren en tuinders kunt u voordeliger inkopen. LTO Ledenvoordeel heeft namens u en de andere leden met meer dan 50 partijen afspraken gemaakt over prijzen, voorwaarden en service.

20 februari 2023

Diergezondheid op topniveau met duurzame drinkwater- en klauwdesinfectie

Ook in 2023 met 36% MIA en 75% Vamil De inrichting van de stal van André Schilder uit Spierdijk is diervriendelijk met ruime, zachte ligboxen, brede looppaden en koeborstels.

15 februari 2023

Waar moet je op letten bij de aanschaf van zonnepanelen?

LTO Bedrijven is sinds kort aandeelhouder van Full Power Support BV.

Mis nooit meer een voordeel

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.

Mis nooit meer een voordeel!

Ontvang de nieuwsbrief met interessante aanbiedingen.